søndag 14. juni 2009

Utstilling ¨Not to bee seen¨

Velkommen til åpning av utstillingen
¨Not to be seen¨
av
Hilde J. Weflen
Lørdag 20. Juni kl 12- 16
Stolt
Mellomila 76 Ilsvika

Stolt er eiet av NKS (Norske Kvinners Sanitetsforening). Her blir det drevet arbeidstrening for mennesker fra Stavne gård, Kriminalomsorg i frihet, NAV og ellers for andre som på en eller annen måte trenger litt bistand for å komme videre ut i arbeidslivet.Stedet blir drevet for å opprettholde ett godt arbeidstreningstilbud for de som trenger det.

Hilde Jeanette Weflens bilder passer inn i denne sammenheng, med tanke på utstillingens tittel; ikke å bli sett. Det startet med Weflens forsøk på å ta kroppen som utgangspunkt for å skape noe skulpturelt i et todimensjonalt format, som igjen utformet seg til et sart, men sterkt uttrykk i forhold til dagens syn på idealkroppen.